www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til barnehageåret 2020/2021

Så var dagen her. Dagen da mange har sin første dag i barnehagen og skolestarterne har sin første dag på skolen.

Håper alle har hatt en super ferie og fått ladet opp batteriene. Vi gleder oss til å se både nye og kjente fjes, og vi ønsker skolestarterne lykke til. Det er alltid spennende å komme tilbake til barnehagen etter ett avbrekk med mange ulike opplevelser. Det er gjensynsglede, venner møtes, og nye vennskap blir til. Vi har mye kjekt å se fram til. 

I år har vi en ekstra utfordring, med tanke på koronapandemien, men barnehagen har gode rutiner rundt dette, så utfordringene skal vi klare, sammen med dere.

Tema for august er naturlig nok tilvenning, og vennskap. Den første tiden i barnehagen vil det være en rolig start, der vi bruker tid på å bli kjent slik at vi er sikre på at alle finner seg godt til rette på avdelingen og i barnehagen. Årets satsningsområde fra rammeplan for barnehager, er etikk, religion og filosofi. Rammeplan sier blant annet dette om temaet: Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

Dette blir garantert et undrende år, vi gleder oss.