www.mobarn.noVåre barnehager

Trafikksikker barnehage

VI fikk i fjor betegnelsen Trafikksikker barnehage på grunn av det arbeidet vi gjør med å framsnakke trafikksikkerhet overfor foreldre og samfunn, samt hvordan vi jobber med å lære barna om trafikkregler.

I år har vi fått midler fra fylkeskommunen til å iverksette enda mer i forhold til denne typen lek og læring. Vi har derfor kunnet male opp veier, fotjgengeroverganger, busslommer, parkeringsplasser og rundkjøringer. Vi har også rustet opp parkeringsplassen for ansatte og foreldre med oppmalte piler for kjøreretning og for parkering.

I tillegg har vi gått til innkjøp av trafikkskilt og -lys, samt flere nye sykler blant annet av typen utrykningskjøretøy. Vi jobber også med å ferdigstille noen flere ting som skal være med å sette preg på Trafikkbarnehagen vår.

Vi gleder oss til å markere alt dette med en stor fest den 5.eptember 2019. Da markerer vi samtidig barnehagens 10årsjubileum. Arrangementet er en del av Framsnakkingsfestivalen i Averøy, og vi er stolte av å invitere alle som vil til å komme og være her ilag med oss. Vi serverer trafikklyskake, kaffe og saft. Gjester som allerede har meldt sin ankomst er Mobarnmaskoten Venny, og NAF vil også bidra med besøk av Vennys nye venn, Naffen. Møt opp og se hvordan deres første møte blir:-)