www.mobarn.noVåre barnehager

Lekens betydning og plass i barnehagen

Leken er en av barnas viktigste virksomheter, og barna bruker store deler av sin tid i barnehagen på å leke. Lek er en av barndommens viktigste kjennemerke.

Gjennom leken stimuleres barnets utvikling, de lærer for eksempel språk, sosial kompetanse og motorikk gjennom leken. I Mobarn Røsandåsen barnehage har leken en sentral plass gjennom hele dagen, alle dager. Vi har fokus på at leken skal være lystbetont, leken skal gi mestring og at leken skal gi en følelse av fellesskap og tilhørighet.

Leken har også en sentral rolle i rammeplanen. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. I rammeplanen står det blant annet at leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Barnehagen skal også inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. I Mobarn Røsandåsen legger vi blant annet til rette for frilek, rollespill og konstruksjonslek. Vi har fokus på at barna skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

Når barna leker i naturen er det gjerne en annen type lek som dukker opp. Det fantastiske med naturen som lekeplass er at den ikke er formålsbestemt og forutsigbar. Her kan fantasien få blomstre og en stein kan plutselig bli til en hest, mens pinnen kan være et hinder hesten må hoppe over.