www.mobarn.noVåre barnehager

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi i barnehagen vil være med og gjøre vår del for å redde jordkloden, realisere menneskerettigheter og sikre en bærekraftig utvikling. De nye målene erstatter det som tidligere het tusenårsmålene.

Målene er store og favner bredt. Derfor har vi i vår barnehage startet prosessen med å nedskalere målene til hvordan vi sammen med barna kan finne relaistiske mål som vi kan jobbe med. 

Vi er glade for å ha kommet i gang med dette viktige arbeidet.