www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Adminstrasjon

Sonja Lønøy Bjørshol

Stilling: Styrer
906 28 508
rosandaasen@mobarn.no

Fordypning i musikk. Videreutdanning innenfor personalledelse og sosiologi, samt styrerutdanning. Har blant annet jobbet i fire år for FN i Malaysia med flyktningebarn fra Myanmar. Erfaring fra private og kommunale barnehager, familiebarnehage, sykehusbarnehage, samt barne-, ungdoms- og internasjonal skole.

Aina Helset

Stilling: Assisterende styrer
452 75 499
rosandaasen.harepusen@mobarn.no

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse. Videreutdanning i skolefritidspedagogikk og veiledning. Tidligere hovedtillitsvalgt for utdanningsforbundet i Mobarn sine 12 barnehager.

Harepusen

Aina Helset

Stilling: Assisterende styrer
452 75 499
rosandaasen.harepusen@mobarn.no

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse. Videreutdanning i skolefritidspedagogikk og veiledning. Tidligere hovedtillitsvalgt for utdanningsforbundet i Mobarn sine 12 barnehager.

Linn Nekstad

Stilling: Assistent

Tlf Harepusen: 960 98 664 Epost: rosandaasen.barnehagelarer@mobarn.no Konstituert barnehagelærer 2019/2020, og fungerende pedagogisk leder våren 2020. Har jobbet på barneavdelingen ved Kristiansund sykehus, og har 19 års erfaring med arbeid i barnehage.

Karina Rodriguez Ponce

Stilling: Fagarbeider

Bachelor i pedagogikk.

Marie Martinez Stokke

Stilling: Vikar

Fast vikar i barnehagen.

Marihøna

Gry-Anita Øksenvåg

Stilling: Pedagogisk leder
971 99 558
rosandaasen.marihona@mobarn.no

Mastergrad i spesialpedagogikk. Videreutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk.

Silje Sæther

Stilling: Barnehagelærer
934 57 606
rosandaasen.skogsmusa@mobarn.no

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i forming. Har også vært reiseleder i CISV, en internasjonal organisasjon med barneleire i ulike land, som tar sikte på å fremme vennskap, samarbeid og tverrkulturell forståelse.

Sirikwan Janthasorn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, sertifisert COS-veileder (trygghetssirkelen).

Wenche Mjønes

Stilling: Fagarbeider

Fagbrev som barnepleier. Har 11 års erfaring fra arbeid i barnehage. Tidligere erfaring fra arbeid i skole, som personlig assistent, og erfaring fra hjemmebaserte tjenester i kommunen.

Skogsmusa

Tusenbeinet

Marit Ellingvåg

Stilling: Pedagogisk leder
416 32 966
rosandaasen.tusenbeinet@mobarn.no

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i småbarnspedagogikk.

Anita King

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnehage siden 2012. Fagforbundets representant i barnehagen.

Mary Joyce Sidayon Kristiansen

Stilling: Assistent

Mary tar for tiden fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Andre ansatte

Samuan (Mien) Phungtim

Stilling: Annet

Mien er hos oss i språkpraksis via Nav.

Nicharee .

Stilling: Annet

Nicharee er hos oss i arbeidspraksis.

Sareema (Lee) Fevåg

Stilling: Renholder

Lee tar for tiden fagbrev i renhold.

Milli Vassgård

Stilling: Vikar

Priscilla da Silva

Stilling: Vikar

Inger Helene Kjørslevik Slatlem

Stilling: Vikar

Har mange års erfaring fra arbeid i barnehage.

Sebastian Otterlei

Stilling: Vikar

Kine Grønset

Stilling: Vikar

Fast vikar i barnehagen. Studerer barnehagelærerutdanning, deltid, i Kristiansund.