www.mobarn.noVåre barnehager

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Trafikksikker barnehage

VI fikk i fjor betegnelsen Trafikksikker barnehage på grunn av det arbeidet vi gjør med å framsnakke trafikksikkerhet overfor foreldre og samfunn, samt hvordan vi jobber med å lære barna om trafikkregler.

Nyheter