www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til barnehageåret 2020/2021

Så var dagen her. Dagen da mange har sin første dag i barnehagen og skolestarterne har sin første dag på skolen.

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nyheter